خانه آموزش و نگهداری رفتارشناسی و آموزش نشانه های خواب یا چرت زدن طوطی ها

نشانه های خواب یا چرت زدن طوطی ها

0
40444
خوابیدن یا چرت زدن طوطی

۱ . ساییدن منقار: این حالت شبیه هنگامی است که پرنده چیزی را می خورد طوطی سانان معمولا وقتی که در حال چرت زدن باشد این کار را می کند و شما می توانید این رفتار را قبل از خوابیدن پرنده مشاهده کنید.

۲ . افشاندن پر وبال :معمولاً وقتی پرنده در حال چرت زدن باشد . اما اگر اقدام به این کار به مدت طولانی صورت گیرد و پرنده بی حال باشد و از خوردن غذا امتناع ورزد، این امر نشانه بیماری است و باید دیگر علائم بیماری را بررسی کنید و با دامپزشک مشورت کنید

۳ . فروبردن سر در زیر بالها اغلب طوطی سانان در هنگام خواب، سر خود را به زیر بالهای خود می برند و مخصوصا این حالت در پرنده هایی که به صورت منفرد در قفس نگهداری می شوند، دیده می شود.

۴ . تمیز کردن بال ها: بدن اکثر طوطی سانان بیش از دو هزار پر دارد و این پرنده توجه زیادی به تمیز کردن و مرتب کردن پرهای خود نشان می دهد و معمولاً پرنده بوسیله منقار و زبان خود این کار را انجام می دهد، بدین گونه که ابتدا به سراغ غده ای در ناحیه دمگاه خود می رود و منقار خود را با تمامی نواحی بدن میمالد و با این کار باعث تمیزی و درخشندگی پر و بال خود می گردد.

۵ . ایستادن بر روی یک پا در حالت استراحت و آرامش معمولاً طوطی سانان بر روی یک پا می ایستد و پای دیگر خود را برداشته و در نزدیکی سینه نگه میدارد.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

error: Content is protected !!