ایا طوطی بخرم ؟

0
3933

 

 

برای انکه قادر به اظهار نظر صحیح درباره این امر باشید که ایا شرایط مناسب جهت نگهداری و خریداری طوطی را دارا هستیید به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید

تنها زمانیکه سوالات زیر را واقعا و ازصمیم قلب مثبت جواب گویید طوطی جانور مناسبی برایتان خواهد بود.

۱) ایا به این امر واقفید که طوطی ها طبیعتا جانورانی اجتماعی و باهوش بوده و به همجوار بودن با طوطی همنوع که خود انتخاب کرده اند یا در صورت نگهداری انفرادی بدون قید و شرط به انسانی جایگزین همدم و جفت خویش نیازمندند؟ تنهایی پرنده موجب بیماری و افسردگی و غصه خوردنش خواهد شد. متاسفانه معمولا انسانها ناخود اگاه پس از مدتی مثلا ۱ یا دو سال نسبت به طوطی خود اندکی بی تفاوت می شوند و هم مقدار کم بی توجهی باعث زجر کشیدن و از بین رفتن طوطی می شود. باید برای تمام عمر توانایی نگهداری و نزدیکی زیاد با پرنده را داشته باشید.

۲) ایا شاغل بوده و روزانه بیش از ۶ ساعت از خانه دور هستید؟ اگر جواب شما مثبت است طوطی تنها و بزرگ مناسب شما نیست. اما اگر خیلی تمایل دارید طوطی نگهداری کنید، انتخاب یک جفت طوطی کار شما را راحت می کند زیرا نیاز انها به شما فقط در مورد تغذیه و تمیز سازی قفس و نگهداری معمولی انها است و طوطی های جفت انقدر با یکدیگر سرگرم هستند که دیگر نیاز عاطفی به شما ندارند و عدم حضور چند ساعته شما مشکلی را به وجود نخواهد اورد.

۳)ایا فرزندان یا سایر اعضا خانواده تان بقدر کافی در مورد برخورد با جانور می دانند و یا اصولا تمایلی بدان دارند؟

۴)اگر مستاجر هستید ایا از طرف صاحبخانه مجاز به نگهداری جانور خانگی می باشید؟ طوطی با صدای بلند خود احیانا موجب ناراحتی همسایگان شما را فراهم می اورد البته این امر تنها در مراحل اولیه نگهداری و قبل از خوگیری پرنده ملاحظه می شود. گفتنی است کاکادو همیشه حتی هنگام اهلی بودن هم جیغ بلند می زنند.

۵)ایا میدانید که برخی از طوطی ها طول عمری به اندازه ادمی و حتی بیشتر دارند؟ ایا بدان واقفید که طوطی ها برخی مواقع رفتاری نظیر بچه ها داشته و هرگز بالغ و اگاه مانند یک انسان نمی شوند؟ بنابراین مجازات نمودن انها جر اثر سو ترسیدن و بوجود اوردن عدم اطمینان حاصل دیگری نخواهد داشت.

۶)ایا امکان سپردن پرنده هنگام رفتن کوتاه مدت به مسافرت . مرخصی . ماموریت . بستری شدن . و…که موجب غیبت شما شود برایتان میسر است؟

۷)ایا شخصی هستید که وقت خود را بیشتر و با تمایل در منزل سپری می سازید؟ یعنی می توانید در روز دستکم چند ساعت کنار طوطی باشید؟ و در هنگام عدم حضور شما در منزل فرد دیگری وقت خود را با طوطی بگذراند (البته نگهداری طوطی اینقدر ها هم مشکل نیست و تنها ماندن چند ساعت در روز هم مشکلی را به وجود نمی اورد بنابراین زیاد نگران نباشد و سعی کنید کمتر ان را تنها بگذارید)

۸)ایا تحمل فضله پرنده را دارید؟ طوطی ها روزانه بیش از انچه که فکرش را بکنید فضله میگذارند و تعدادی پر های ریز و درشت از انها جدا می گردد. انها باقیمانده خوراک خود را انداخته و جویده های ، شاخه درختان را به زمین میریزند بایستی قادر به تحمل تمامی اینها بدون ناراحتی بوده و در صدد اموزش و تربیتهای انسانی برنیایید.

۹)ایا می توانید طوطی خود را بیش از مبل و کامپیوتر و دیگر اساسیه منزل دوست بدارید؟ همه اینها در خطر منقار قوی پرنده بوده و طوطی ذاتا پرنده ایست جونده و این امر جز اشتغالات روزمره او میباشد ( البته در صورتی که احطیاتات لازم را انجام ندهید مبل و اساسیه شما صدمه میبیند)

۱۰)می توانید طوطی خود را حتی اگر استعداد حرف زدن نداشته باشد و یا اصولا مایل به تقلید صدا نباشد دوست بدارید؟

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

error: Content is protected !!